प्रदर्शनी

K शो 2019: जर्मनीमा प्लास्टिक र रबरको लागि विश्वको नम्बर 1 K व्यापार मेला

प्रदर्शनी १

ग्वाङ्झाउ UTECH ASIA/PU चीन 2019 सेप्टेम्बर 5 - सेप्टेम्बर 7

प्रदर्शनी २
प्रदर्शनी ३
प्रदर्शनी 4
प्रदर्शनी ५

2018 अगस्ट PU प्रदर्शनी शंघाई मा

प्रदर्शनी १
प्रदर्शनी २
प्रदर्शनी ३
प्रदर्शनी 4

2015 चीन शंघाई अन्तर्राष्ट्रिय polyurethane प्रदर्शनी

प्रदर्शनी ५